Skolefritidsordningen (SFO)

SFO er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. tom 4.trinn, og alle elevene skal få tilbud om plass. SFO er ikke en del av grunnskoleopplæringen, men skal gi en oppholdsplass hvor barna skal få trygghet og omsorg. Skolens SFO planer og vedtekter funner du under "Plan og Regelverk" i menyen ovenfor.

Åpningstider SFO

Man-fre 07:00-08:15 / 14:05-15:30 (fre stenger SFO 14:05)

NB! På skolens fridager har SFO stengt.

Hva kan du forvente av SFO

  • Ditt barn får naturlig støtte i praktiske gjøremål.

  • Ditt barn får støtte til å øke sin sosiale kompetanse.

  • Ditt barn får måltider i SFO innenfor strukturerte og gode rammer.

  • Ditt barn kan delta i frie og organiserte basisaktiviteter, ute som inne.

  • Ditt barn kan bruke sin kreativitet og skaperglede.

  • Ditt barn kan oppleve mestring.

Hva SFO forventer av deg.

  • Gi beskjed om barnet tar fri

  • Gi beskjed når barnet hentes

  • Gi beskjed om barnet hentes av andre

© 2021 Risøyhamn Skole Webansvarlig Ann-Brita