PP-Tjenesten

 

 

Opplæringsloven pålegger alle kommuner å ha en pedagogisk psykologisk tjeneste. Risøyhamn skole er tilknyttet kommunens ppt, som bistår skolen med faglige råd og veiledning, og være med å tilrettelegge for gode utviklings- og lærebetingelser for barn og unge.

PPT skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp i førskolealder, behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen, og voksnes rett til spesialundervisning.

Rammeverket for PPT finnes i opplæringsloven § 5-6 og § 19 i barnehageloven.

Hvordan tar du kontakt med PP-tjenesten?

For at PP-tjenesten skal kunne starte sitt arbeid må det foreligge en formell henvisning. 

Når skolen skal henvise en elev, vil vi først drøfte dette i ressursteam, hvor skolen og PP-tjenesten samarbeider. Før skolen henviser en elev til PP-tjenesten skal det være gjort et forarbeid ved skolen, som kartlegging og utprøving av tiltak.

Elever og foresatte kan kontakte PP-tjenesten direkte, men da alle henvisninger til PP-tjenesten skal oppsummeres i en sakkyndig vurdering om mulig spesialundervisning, må skolen involveres i arbeidet. Det er derfor mest hensiktsmessig å gjøre henvisningsarbeidet sammen med skolens rådgiver.

Fagleder:

Marie Denice Jordbru, Master i spesialpedagogikk

mail: mariedenice.jordbru@andoy.kommune.no

Telefon: 993 88 107

 

Rådgiver:

Anne Lise Engvik, Master i logopedi

mail: anne-lise.engvik@andoy.kommune.no

Telefon: 958 42 707

ppt.png