top of page
VURDERING FOR LÆRING
"En god vurderingspraksis motiverer og har læring som mål"

Underveisvurdering i fag skal brukest som et redskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa opplæring og bidra til at eleven øker kompetansen sin i fag. Underveisvurderinga i fag, i orden og i oppførsel

skal gis fortløpende og systematisk og kan være både muntlig og skriftlig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underveisvurderingen skal inneholde informasjon om kompetansen/ måloppnåelsen til eleven og gi rettledning om hvordan hun eller han kan utvikle kompetansen sin i faget.

Deltakelse i nettverk "Vurdering for læring" og videreutdanning gjorde at Risøyhamn skole tidlig satte fokus på dette, og endret vurderingspraksisen ved skolen. Vi prioriterte først basisfagene norsk, engelsk og matematikk i tillegg til sosiale mål og elevens eget mål for perioden. I dag praktiseres dette i alle fag. Elevene blir ofte vurdert ved hjelp av målark og målskiver, og har jevnlige utviklingssamtaler med faglærerne. Her får også elevene være med på egenvurdering.  Målene må være klare og presise, og vurderingen kan være muntlig eller skriftlig. Foreldrene har jevnlige utviklingssamtaler med kontaktlærerne, der det blir gitt underveisvurdering fra alle faglærerne.

 

 
Vurdering_for_laering.png
bottom of page