top of page

RÅD OG UTVALG 2022-2023

FAU

Leder:                             Lena Johanessen

Nestleder:                      Lisbeth Enoksen

Sekretær:                       Gunn Rydland

Øvrige medlemmer:    Liv- Heidi Paulsen
                                        Margareteh Lassesen Johansen
                                        Guro Karlsen
                                        Nina Hansen
                                        Isabell Nystad
                                        Ruth-Helene Furfjord Jørgensen
                                        Trude Pettersen Lyngseth
                                        Tone Schaug

Klassekontakter

1-4. klasse:    Liv-Heidi Paulsen

Medlem:                Margareth Lassesen Johansen

Medlem:                Lena Johanessen         

5-7. klasse:    Nina Hansen

Medlem:            Guro Karlsen

8. klasse:       Isabell Nystad

Medlem:                Ruth-Helene Furfjord Jørgensen  

9. klasse:       Trude Lyngseth Pettersen
Medlem:               Lisbeth Enoksen
10. klasse:     Tone Schaug

Medlem:              Gunn Rydland

Medlemmer i SU/SMU

Leder:                           

Nestleder:                   

Sekretær:                     

Øvige medlemmer:   

Elevråd
 
5. og 7. klasse:     
                                    
8. klasse:               
Vara:                            
9. klasse:               
Vara:                            
10. klasse:             
Vara:                            
bottom of page