top of page
PRISER RISØYHAMN SKOLE 2023

 

Type rom

Klasserom og grupperom pr time                                                              75,-

Spesialrom (forming,  musikk, mat & helse  etc ) pr time                     135,-

Leie av kantine                                                                                           1500,-

Ved leie av utstyr til kantina kommer tillegg på                                     500,-

Leie av kantine og gymsal komm. bruk - 1. dag                                   2500,-

Ved leie av utstyret kommer tillegg på                                                     500,-

Leie av kantine og gymsal komm. bruk - 2. dag                                   2000,-

Gymsal Risøyhamn til trening pr time                                                        95,-

Gymsal Risøyhamn til komm. bruk- 1.dag                                               950,-

Gymsal Risøyhamn samme bruk – 2.dag                                                 600,-

Gymsal idrettsarrangement og lignende pr dag                                     400,-

Gymsal og kantine idrettsarrangement ol pr dag                                 2000,-

Svømmehall Risøyhamn –leie lag/foreninger                                             95,-

Svømmehall Risøyhamn – privat bruk                                                       290,-

Leie av kun garderober idrettsanlegg                                                          80,-

Overnatting pr person pr natt                                                                       75,-

Skolefritidsordningen pr time pr mnd:                                                      100,-

(Åpningstid følger skoleåret)

 

bottom of page