1 - 2 klasse

Tove-Mette Gammelmoe

Sølvi Olsen

3 - 4 klasse

Monica Baraa

9. klasse

5 - 7 klasse

Maritha Hansen

8. klasse

Svanhild Lanesskog

10. klasse

Margrethe Dahl

Kristine Lauritzen

Faglærere

Kristian Dragland

Noni Pettersen

May Torset

HIlde Restad Lund

Truls Ørdal

Kontaktlærere

Assistenter

Sylvi Sørensen

Mona Felix Olsen

Oddbjørn Lockert

Santiago Benitez

SFO-leder

Heidi Ra

IKT-Ansvarlig

William Sogge

Renholdere

Inger Teigen

Inger Nilsen

Vaktmester

Trond Johannessen

© 2021 Risøyhamn Skole Webansvarlig Ann-Brita