1 - 2 klasse

Tove-Mette Gammelmoe

Sølvi Olsen

3 - 4 klasse

Monica Baraa

9. klasse

5 - 7 klasse

Maritha Hansen

8. klasse

Svanhild Lanesskog

10. klasse

Margrethe Dahl

Kristine Lauritzen

Faglærere

Kristian Dragland

Noni Pettersen

May Torset

HIlde Restad Lund

Truls Ørdal

Kontaktlærere

SFO-leder

Heidi Ra

Assistenter

Sylvi Sørensen

Mona Felix Olsen

Oddbjørn Lockert

Santiago Benitez

Kantine

Silje Jørgensen

IKT-Ansvarlig

William Sogge

Renholdere

Inger Teigen

Inger Nilsen

Vaktmester

Trond Johannessen